Granovi 
Air solutions

Stalconcept warmtewisselaars in combinatie met filterunit voor fijnstof ten behoefte van:

  • Energiebesparing
  • Fijnstofreductie
  • Ammoniakreductie

Hoe werkt de warmtewisselaar?

De warmtewisselaar gebruikt warme stallucht die ververst moet worden om de binnenkomende (koude) lucht op te warmen. Beide luchtstromen komen tegelijk in de warmtewisselaar maar de lucht mixt niet. Het resultaat is dat de verwarmde verse lucht de stal ingaat met dezelfde temperatuur als de staltemperatuur. De luchtvochtigheid van de verwarmde lucht is hierdoor ook lager waardoor maximaal droogcapaciteit wordt behaald. 

Granovi Air Solutions maakt gebruik van een kruisstroomwisselaar die hierdoor veel compacter gemaakt kunnen worden dan de traditionele warmtewisselaars. De lamellen zijn van aluminium wat 1000 keer beter geleid dan kunststof. Omdat deze lamellen niet mogen vervuilen plaatsen we er een F7 filter voor welke een standtijd heeft van minimaal een jaar. Daarna moet deze vervangen of schoongemaakt worden. Voor de F7 filter plaatsen we een groffilter die bij kuikens alleen op het einde van de ronde vervangen wordt.

Energiebesparing

De warmtewisselaar zorgt voor energiebesparing en minder CO2 uitstoot.

Energiebesparing wordt gerealiseerd doordat de verse koude binnenkomende lucht wordt opgewarmd door de afgezogen warme stallucht die naar buiten gaat. Hierdoor wordt rendement van warmteterugwinning bereikt. De verse stallucht heeft daardoor een temperatuur die nagenoeg gelijk is aan de staltemperatuur. De afgezogen warme stallucht wordt dus niet hergebruikt. 

Bij plaatsing van type G6000A (warmtewisselaar waar de inkomende lucht tussen de golfplaten en de isolatie aangezogen wordt), kan zelfs extra rendement gerealiseerd worden doordat de zon de golfplaten opwarmt waardoor de inkomende lucht vaak warmer is dan de staltemperatuur.

In sommige situaties kan de stal hierdoor zelfs al opwarmen voordat de kuikens komen.Fijnstofreductie

Achtergrond fijnstofproblematiek

Fijnstof, zwevende deeltjes in de lucht die 5 keer kleiner zijn dan hoofdhaar, kunnen schadelijke effecten hebben op de volksgezondheid. Het RIVM publiceerde in augustus 2016 een rapport waaruit bleek dat mensen die vaak in contact komen met fijnstof, vaker longontsteking hebben. Daarom heeft de EU bepaalde normen opgesteld, over hoeveel fijnstof er in de lucht mag zitten.

Helaas worden deze normen nog steeds niet overal behaald. Een onderzoek van de Wageningen Universiteit wees uit dat er in de buurt van pluimveestallen in Nederland vaak te veel fijnstof in de lucht zit. Er bestaan filtersystemen om dit fijnstof uit de lucht te halen, maar deze zijn vaak duur en verbruiken daarnaast veel energie.

Betaalbare en effectieve oplossing voor fijnstofreductie

Granovi Air Solutions biedt een oplossing voor dit probleem. Het is een warmtewisselaar en fijnstoffiler ineen. De warmtewisselaar maakt gebruik van de warme ventilatielucht die de stal verlaat en gebruikt deze om de binnenkomende koude lucht in de wisselaar voor te verwarmen wat energiekosten bespaart. 

In de filter voor de warmtewisselaar blijft stof achter. De warmtewisselaar van Granovi Air Solutions houdt in het gebied van de wisselaar 99% van het fijnstof pm10 tegen (Zie rapport  Pag. 24 opgesteld door de Universiteit Wageningen). Door extra modulaire filterunits te plaatsen kan men het fijnstof verder reduceren. Afhankelijk van hoeveel extra filters er worden geplaatst, kan tot 99% van het fijnstof gefilterd worden.

Fijnstof reductie PM10:

50% - 1,45 m3/dier/uur        

37% - 1,00 m3/dier/uur

31% - 0,75 m3/dier/uur

13% - 0,30 m3/dier/uur


Voorbeeld: Om aan de vergunningseisen voor fijnstofreductie te voldoen, moet meestal een reductie van 50% gerealiseerd worden wat neerkomt op een capaciteit van 1.45m3 per kuiken. De afzuigventilator dient de gehele productieperiode operationeel te zijn. Alle m3 die door het filter gehaald is, is echter zelfs voor 99% vrij van fijnstof PM10.

Ammoniakreductie

Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het drogen en verwarmen van de mest-/strooisellaag door middel van de onderhoudsvriendelijke warmtewisselaar in combinatie met continu draaiende circulatieventilatoren.

Met warme ventilatielucht vanuit de stal wordt in één of meer warmtewisselaar(s) verse lucht opgewarmd. De opgewarmde lucht wordt aan de voorzijde van de wisselaar richting de voorgevel geblazen, net als de door de RAV verplichte recirculatieventilatoren (20m³ per m² staloppervlakte via de topgevelwand(en) wordt de lucht terug over de strooisellaag geleid. 

Door het mengen van de stallucht wordt een gelijkmatige temperatuur in de gehele stal bereikt. De mest/strooisellaag wordt gedroogd en de kooldioxide (CO2), andere gassen (o.a. ammoniak) en waterdamp worden bij de dieren afgevoerd. 

Als alleen ammoniak gereduceerd moet worden, is een capaciteit van 0,35 m3 per kuiken voldoende.

De wisselaar staat op de RAV lijst voor amoniakreductie: BWL 2010.13.V76 (dit rapport bevat additionele informatie).

De wisselaar staat op de RAV lijst voor amoniakreductie: BWL 2010.13.V76

De wisselaar staat op de RAV lijst voor amoniakreductie: BWL2010.13.V7

De wisselaar staat op de RAV lijst voor fijnstofreductie: BWL2021.01 (Variant C)

Meer weten over Granovi?

Granovi Air Solutions
crossmenu